Rotační podavač


- Vynášení sypkých materiálů shromážděných nad svou úrovní
- Vhodný pro filtrační zařízení, sila nebo pro dávkování materiálů do pneumatické dopravy a šnekových dopravníků
- Odděluje dvě nezávislá tlaková prostředí
- Gumový nebo ocelový

Ostatní produkty

Odsávací brousící stůl OBS

Rotační podavač

Potrubí a tvarovky

Šnekový dopravník ŠDU

>