Chemický filtr FCH


- Slouží k zachycení plynných těkavých znečišťujících látek
- Vhodný jako součást technologického souboru, kde prvním stupněm filtrace je odsávací suchá stříkací stěna OSSS
- Tvořen vstupním filtrem pevných látek (textilní kapsové filtry) sloužícím k zachycení jemných pevných částic a filtrem plynných látek (patrony naplněné aktivním uhlím)

Související produkty

Odsávací suchá stříkací stěna OSSS

Teplovzdušná jednotka ZLG

Velkoplošná vyústka VV

Odsávací ventilátor VFM

Potrubí a tvarovky

Držák na pistoli STP