Rotační podavač RP


- Ocelový rotační podavač vybavený šnekovou převodovkou
- Vnitřní ocelové lopatky doplňuje pryžová část, která zamezuje prašnosti
- Odděluje dvě nezávislá tlaková prostředí
- Vhodný pro dávkování či vyprázdnění sypkého materiálu shromážděného nad úrovní podavače
- Velikosti dle čistého otvoru 400x200 mm, 600x200 mm, 500x300 mm

Ostatní produkty

Odsávací brousící stůl OBS

Potrubí a tvarovky

Šnekový dopravník ŠDU

Skladový kontejner HC

Rotační podavač střižný RP-S

Ocelové konstrukce