Cyklonový odlučovač NZ


- Slouží k odloučení odsávaného dřevního odpadu od vzdušniny
- Vyroben z ocelového plechu tl. 3-4mm, usazen na ocelové konstrukci z profilů, ukončený výfukovou hlavicí
- Materiál volně padá do zásobníku paliva, může být také osazen dávkovací rotační podavač
- Není vhodní pro odloučení prachu
- Velikost cyklonu vychází z přesných výpočtů našich techniků dle skutečných parametrů na místě zákazníka

Související produkty

Odsávací ventilátor VSM

Odsávací ventilátor VSR

Filtrační zařízení šnekové FZŠ

Filtrační zařízení šnekové PULS – JET

Filtrační zařízení pytlové FZP

Odsávací kanál ODK

Potrubí a tvarovky