Filtr FZŠ JET PULS


- Slouží k odloučení odsávaného dřevního odpadu a prachu od vzdušniny
- Filtr je sestaven z ocelového kónického spodního dílu na konstrukci s vyprazdňovacím šnekovým dopravníkem a ocelového vrchního dílu
- V horní části filtru jsou na ocelové koše osazeny textilní filtrační hadice
- Regenerace hadic probíhá automaticky a za plného provozu odsávání na základě tlakových ztrát v hadicích, a to pomocí nárazů stlačeného vzduchu do prostoru hadic
- Materiál je vyprazdňován přes ocelový rotační podavač
- Součástí elektrorozvaděč pro ovládání
- Velikost filtračního zařízení vychází z přesných výpočtů našich techniků dle skutečných parametrů na místě zákazníka

Související produkty

Odsávací ventilátor VSM

Odsávací ventilátor VSR

Filtrační zařízení šnekové FZŠ

Filtrační zařízení pytlové FZP

Cyklonovy odlučovač NZ

Odsávací kanál ODK

Potrubí a tvarovky