Mechanické vyprazdňování kloubové MVK


- Tvořeno vyprazdňovací částí a vyskladňovacím šnekovým dopravníkem
- Vyprazdňovací část tvoří kruhový ocelový rotor uložený na podlaze zásobníku se sklápěcími rameny, která nahrnují materiál do šnekového dopravníku
- Šikmý ocelový šnekový dopravník s převodovkou je uvnitř sila otevřený, vně uzavřený, ukončený tvarovkou pro výpad materiálu
- Vhodné do kruhových či čtvercových zásobníků max. průměr 7m, pro piliny, hobliny a štěpky
- Možnost vyprazdňování jiných materiálů je nutno konzultovat s našimi techniky
- Pokud není vyprazdňování součástí další naší technologie, obsahuje dodávka také elektrorozvaděč pro ovládání

Související produkty

Zásobník na dřevní palivo ZP

Zásobník na dřevní palivo ZP-V

Mechanické vyprazdňování hydraulické MVH

Mechanické vyprazdňování šnekové MVŠ

Mechanické vyprazdňování roštové MVR