Zásobník na dřevní palivo ZP-V


- Tvořen segmenty z ocelových smaltovaných plechů tl. 3,4 a 5mm, střechou ze smaltovaných plechů
- Zásobník ztužují věnce z ocelových profilů
- Vhodný pro větší objemy materiálů
- Každý ocelový zásobník je standardně vybaven ocelovým žebříkem, zábradlím, kontrolním otvorem, explozními klapkami pro odlehčení výbuchu a hasící hubicí se suchovodem
- Do zásobníku lze instalovat čidla pro indikaci různých hladin materiálu
- Zásobník může stát na zděné či ocelové konstrukci, případně na betonové podestě (nutno počítat s podsilím)
- Do zásobníků lze instalovat naše mechanické vyprazdňování MVŠ, MVH či MVP
- Velikosti zásobníků – průměr 6m, výška až 14m, objem materiálu až do 380 m3

Související produkty

Zásobník na dřevní palivo ZP

Mechanické vyprazdňování hydraulické MVH

Mechanické vyprazdňování šnekové MVŠ

Mechanické vyprazdňování roštové MVR

Mechanické vyprazdňování kloubové MVK