Zásobník na dřevní palivo ZP


- Tvořen segmenty z ocelových čtvercových pozinkovaných dílů tl. 3mm, střechou z pozinkovaných dílů vyztuženou ocelovými profily.
- Jednotlivé díly jsou spojeny šroubovými spoji a stavebnicově na sebe navazují, lze tedy kdykoli zásobník navýšit či zmenšit
- Každý ocelový zásobník je standardně vybaven ocelovým žebříkem, zábradlím, kontrolním otvorem, explozními klapkami pro odlehčení výbuchu a hasící hubicí se suchovodem
- Do zásobníku lze instalovat čidla pro indikaci různých hladin materiálu
- Zásobník může stát na zděné či ocelové konstrukci, případně na betonové podestě (nutno počítat s podsilím)
- Do zásobníků lze instalovat naše mechanické vyprazdňování MVŠ, MVH či MVP
- Velikosti zásobníků – průměr 3-5m, výška až 8m, objem materiálu až do 160 m3

Související produkty

Zásobník na dřevní palivo ZP-V

Mechanické vyprazdňování hydraulické MVH

Mechanické vyprazdňování šnekové MVŠ

Mechanické vyprazdňování roštové MVR

Mechanické vyprazdňování kloubové MVK