Automatický kotel na dřevní palivo TSP


- Jedná se o teplovodní kotel se šamotovou vyzdívkou v provedení jednokomorový či dvoukomorový
- Vybaven automatickým dávkovačem paliva, odlučovačem popílku, spalinovým ventilátorem, spalinovým potrubím
- Automatické čištění výměníku
- Součástí také elektrorozvaděč s PLC, možnost SMS hlášení poruch či dálkového sledování stavu a provozu kotle
- Vhodný pro spalování dřevního odpadu do velikosti 3x3 cm (piliny, hobliny, štěpky, dřevotříska)
- Vlhkost materiálu standardně do 40%, při vyšší vlhkosti a velikosti paliva lze konzultovat s našimi techniky
- Výkonová řada 0,2 – 2,5 MW

Související produkty

Automatický kotel TSP – R

Filtr K JET PULS

Rozdělovač paliva MP

Dopravník paliva DP

Odlučovač popílku ODP

Spalinové potrubí