Odlučovač popílku ODP


- Tvořen pláštěm z ocelového plechu s vnější tepelnou izolací
- Uvnitř umístěny cyklony k odloučení popílku
- Výpad popílku samospádem do popelnice uchycené rychlospojkami pod odlučovač
- U kotlů větších výkonů (nad 1,5MW) popílek z odlučovače vyprázdněn pomocí šneku do kontejneru umístěného uvnitř či vně kotelny

Související produkty

Automatický kotel na dřevní palivo TSP

Automatický kotel TSP – R

Filtr K JET PULS

Rozdělovač paliva MP

Dopravník paliva DP

Spalinové potrubí