Dopravník paliva DP


- Tvořen ocelovou trubkou se šnekovým dopravníkem, litinovým dávkovačem a vstupní bednou, dvěma převodovkami
- Přes elektrický rozvaděč (součást instalace kotelny) je možné nastavit automatické dávkování do kotle
- Vybaven zavodňovacím zařízením danfoss, zajišťujícím mechanické jištění proti zpětnému prohoření, napojeným na tlakovou vodu
- Litinový střižný turniket kromě dávkování do šneku slouží jako těsný uzávěr proti proniknutí jisker a plamene zpět do zásobníků paliva
- Vyrábíme ve dvou velikostech DP150 a DP230 dle potřeby dávkovaného paliva do kotle

Související produkty

Automatický kotel na dřevní palivo TSP

Automatický kotel TSP – R

Filtr K JET PULS

Rozdělovač paliva MP

Odlučovač popílku ODP

Spalinové potrubí