Filtr K JET PULS


- Slouží k odloučení tuhých znečišťujících látek (TZL) od nových či stávajících kotlů na dřevní odpad
- Garantujeme filtraci zplodin TZL do 20mg/m3
- Filtr je sestaven z ocelového kónického spodního dílu s vyprazdňovacím šnekovým dopravníkem a ocelového vrchního dílu
- V horní části filtru jsou na ocelové koše osazeny speciální filtrační hadice s tepelnou odolností
- Regenerace hadic probíhá automaticky na základě tlakových ztrát v hadicích, a to pomocí nárazů stlačeného vzduchu do prostoru hadic
- Optimální funkci filtrace popílku zajišťuje speciální systém vápnění povrchu hadic
- Celý filtr je tepelně izolovaný a opláštěný pozinkovaným plechem
- Popílek je vyprazdňován přes ocelový turniket do popelnic či kontejnerů
- Součástí elektrorozvaděč pro ovládání

Související produkty

Automatický kotel na dřevní palivo TSP

Automatický kotel TSP – R

Rozdělovač paliva MP

Dopravník paliva DP

Odlučovač popílku ODP

Spalinové potrubí